, , ( . endon - krino - ) (., .). : - , () (. 2 1 . ).