А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

ХАЛТУРНЫЙ

ХАЛТУРНЫЙ, халтурная, халтурное; халтурен, халтурна, халтурно (разг. пренебр.). 1. Занимающийся халтурой (см. халтура во 2 знач.). Халтурный исполнитель. 2. Являющийся халтурой (см. халтура в 3 знач.). Халтурная книга.
ХАЛТУРИТЬ ХАЛТУРЩИК