А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

МАКУЛАТУРНЫЙ

МАКУЛАТУРНЫЙ, макулатурная, макулатурное. 1. Прил. к макулатура (тип.). Макулатурные листы. 2. перен. Являющийся макулатурой (во 2 знач.), бездарный (пренебр.). Макулатурный роман.
МАКУЛАТУРА МАКУХА