А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

ШВЕЛЛЕРНЫЙ

ШВЕЛЛЕРНЫЙ, швеллерная, швеллерное (тех.). Прил. к швеллер, являющийся швеллером (см. швеллер во 2 знач.). Швеллерная балка. Швеллерное железо.
ШВЕЛЛЕР ШВЕЦ