А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

ЖАНДАРМСКИЙ

ЖАНДАРМСКИЙ, жандармская, жандармское. Прил. к жандарм (дореволюц. и загр.). Жандармский эскадрон. Жандармское управление. Жандармская Россия (дореволюционная).
ЖАНДАРМЕРИЯ ЖАНР